Vyhotovujeme profesionálnu sériu fotografií na kampane, do katalógov, vrátane komplexnej organizácie a riadenia procesu
v štúdiu, alebo na mieste určeného zákazníkom, na základe nárokov a potrieb objednávateľa, na ľubovoľnom mieste sveta.
Našou úlohou je aj optimalizácia nákladov procesu fotenia a zabezpečenie dodržania spoločne určených termínov.

Naše individuálne, zároveň obsiahle produkčné služby garantujú Klientom, že kto spolupracuje s nami, môže s kľudným svedomím očakávať úspešnosť a vysokú úroveň našej spoločnej práce.

Vďaka našim výborným spoznávacím zručnostiam nájdeme najvhodnejšie styčné body, zabezpečíme najlepší tím a najvhodnejšie miesto v každom prípade.
Na požiadavku objednávateľa zabezpečíme aj logistiku projektu.